Jak zapewnić pierwszej ofercie publicznej IPO największe szanse na długoterminowy sukces EY Polska

|

Abogado

ipo co to jest

Sytuacja, kiedy spółka po raz pierwszy decyduje się na uplasowanie swoich papierów – nazywana jest pierwszą emisją publiczną, a więc IPO (ang. Initial Public Offer). Oczywiście jest to jedna z możliwości sprzedaży akcji na rynku pierwotnym, najczęściej też spotykana. Innym wariantem jest sprzedaż posiadanych już udziałów przez dotychczasowych akcjonariuszy w ofercie, ale bez emisji nowych papierów. https://www.investdoors.info/ W celu przeprowadzenia IPO spółka składa wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Przed samym debiutem na GPW spółka może prowadzić kampanię marketingową mającą na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów ofertą akcyjną. IPO pozwala spółce na sprzedaż swoich akcji publicznym inwestorom, którzy chcą zainwestować w dane przedsiębiorstwo.

Zarób na debiucie, czyli wszystko o IPO

„IPO” oznacza pierwszą publiczną sprzedaż akcji spółki i notowanie ich na giełdzie papierów wartościowych. Dzięki temu spółka może pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności poprzez emisję nowych lub sprzedaż istniejących akcji. Pierwsze oferta publiczna może dotyczy emisji akcji spółki, której zarząd zdecydował o debiucie na giełdzie. Konieczne jest przygotowanie prospektu emisyjnego oraz spełnienie szeregu wymagań instytucji finansowej pod nadzorem której, spółka będzie emitować papiery wartościowe.

ipo co to jest

Posty w kategorii IPO: Co to jest IPO? Co warto wiedzieć o pierwszej publicznej ofercie akcji?

  1. Taki prospekt musi zostać zatwierdzony przez organ nadzorujący, np.
  2. W tym ostatnim przypadku może dojść jednak do ograniczenia liczby potencjalnych nabywców.
  3. Systemy te wykorzystują “informacje niepozwalające na indentyfikację użytkownika”.
  4. Publicznym proponowaniem nabycia papierów wartościowych jest propozycja ich nabycia w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata.

Pierwsza faza to moment, w którym firma zaczyna reklamować swoje zamiary opinii publicznej. Wszystkie firmy rozważające IPO powinny mieć solidne finanse i historię rentowności. Na naszym lokalnym rynku bardzo ważna w kontekście IPO była także sektorowa moda.

Bezpośrednie wejście na giełdę

Wystarczy przekształcić firmę w spółkę akcyjną lub zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek firmy, aby zbliżyć się do pierwszej oferty publicznej. IPO mają tendencję do przyciągania dużej uwagi mediów, z których część jest celowo kultywowana przez spółkę wchodzącą na giełdę. Ogólnie rzecz biorąc, IPO są popularne wśród inwestorów, ponieważ mają tendencję do powodowania niestabilnych ruchów cen w dniu IPO i wkrótce potem. Może to czasami generować duże zyski, chociaż może również powodować duże straty.

Niemniej jednak, debiut na giełdzie nie będzie właściwym rozwiązaniem dla wszystkich. Tak się działo w przypadku AirBNB (platforma house sharingowa), PubMatic (reklama digitalowa) czy DoorDash (dostawa żywności), czyli trzech największych debiutów przypadających na ostatni kwartał 2020 roku. Warto zaznaczyć, że notowanie na giełdzie wymaga stałego monitorowania, zarówno ze strony spółki, jak i ze strony inwestorów. Wiąże się to z koniecznością śledzenia ceny akcji i analizowania wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na wycenę spółki na rynku. Zwykle to inwestorzy instytucjonalni lub akredytowani mają pierwszą szansę na akcje IPO; jednak platformy handlowe, takie jak Robinhood, umożliwiają indywidualnym inwestorom dostęp do niektórych IPO.

ipo co to jest

Jedynie w co ósmym przypadku oferowane były jedynie akcje nowej emisji. Ceny, wartości i kursy aktywów, czy to w formie tekstowej, czy graficznej, podane na tej stronie internetowej, są wyłącznie orientacyjne i w żadnym wypadku nie powinny wpływać na decyzje inwestycyjne inwestorów. Treści tekstowe, wideo ani audio opublikowane na tej stronie nie stanowią porady finansowej. Linki partnerskie, dzięki którym otrzymujemy prowizję od reklamodawców, co umożliwia nam pełne zaangażowanie w naszą pracę.

Spełniając ten wymóg, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej, obiektywnej i wieloaspektowej analizy przedsiębiorstwa. Gdy udziałowiec osiąga zyski kapitałowe, zobowiązany jest do zapłaty 19% tzw. Ulga IPO to propozycja polegająca na tym, aby inwestor indywidualny, który kupił akcje w ramach IPO i zachował je przez 3 lata, nie płacił podatku od zysków z ich sprzedaży. Niewiele jednak firm potrafi samodzielnie przygotować atrakcyjną ofertę i odpowiednio zadbać o wszystkie kolejne kroki. Sprawnie przeprowadzona oferta publiczna zależy więc przede wszystkim od dobrze przygotowanego harmonogramu. Tu warto skorzystać z usług doświadczonych doradców, którzy pomogą Ci zapewnić gotowość firmy do wejścia na giełdę i, jeśli jest taka konieczność, ustalić priorytet w zakresie przekształcenia firmy w spółkę publiczną.

Szybki zysk nie jest jednak czymś, co powinno interesować konserwatywnych inwestorów. Co więcej, z IPO wiążą się liczne czynniki ryzyka, a dla przeciętnego inwestora detalicznego, który nie ma dostępu do szczegółowych informacji o debiutancie na giełdzie, inwestowanie w IPO to nic innego jak gra w totka. W międzyczasie mogłyby pojawić się inne okazje inwestycyjne, z których inwestor nie mógłby skorzystać z racji tego, że jego wolne środki pieniężne byłyby zablokowane w procesie zapisów na akcje. Jeśli więc weźmiesz udział w IPO, ale nie uzyskasz z tego akcji, oznacza to, że była to strata czasu. Aby zarobić na IPO, potrzebujesz dobrych informacji – w ten sposób będziesz znać powody, dla których akcje tej czy której spółki powinny odnotować wzrost.

Osoby, które sprzedały akcje Dino, chcąc zgarnąć kilkunastoprocentowy zysk, przez kolejne lata musiały pluć sobie w brodę, widząc, jaki rajd cenowy zaprezentowały akcje tej krotoszyńskiej spółki. Jak więc widzimy, na amerykańskiej giełdzie statystycznie IPO to sposób na całkiem niezły zarobek. Jeśli będziemy inwestować we wszystkie https://www.forexdemo.info/ debiutujące spółki (co wydaje się technicznie niemożliwe…), czeka na nas ciekawa stopa zwrotu. Realnie mamy jednak szansę na wybranie kilku debiutów i niestety możemy trafić na akurat taki, który nie da nam zarobić. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy na naszym koncie maklerskim będziemy mieli odpowiednią sumę środków.

W takich okresach inwestorzy są mniej chętni na podejmowanie ryzykownych ruchów. Skuteczność inwestycji w IPO na GPW zależy więc od obranej strategii. Czasem sprzedaż akcji w pierwszych dniach może być fantastycznym pomysłem (przykład Allegro), a czasem może to być nasza kompletna porażka inwestorska.